Lipiec 2014

Oczekiwania ≠ rzeczywistość

Oto prosta recepta na osiągnięcie osobistego equlibrium, swoistego wewnętrznego spokoju, który daje nam możliwość patrzenia na wszystko co nas dotyczy z bezpiecznego dystanu. Pozwala nam obrać perspektywę, która dysocjuje się z naszymi wewnętrznymi przekonaniami co wolno, a czego nie wolno. Co wypada, a czego robić nie można. W momencie, kiedy zrozumiesz, że oczekiwania nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością (a to paradoksalnie jest rzeczywistością) poznasz smak wolności. Wolności od oczekiwań pokładanych w Tobie i w sobie.